Album Petit papa Noël : Rossi, Tino

Toutes les partitions guitare de l'album Petit papa Noël de Rossi, Tino (1959).